Home Gallery Hotel & Resort Condition About Us
 
 
รายการทัวร์    
ต่างประเทศ
AMERICA
AUSTRALIA
CHINA
ENGLAND
EUROPE
HONG KONG
INDONESIA
JAPAN
KOREA
LAOS
MOROCCO
MYANMAR
RUSSIA
SINGAPORE
VIETNAM
ในประเทศ
กาญจนบุรี
นครนายก
นครราชสีมา
ประจวบคีรีขันธุ์
สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี
อยุธยา
สมัครเพื่อรับข่าวสาร
ยกเลิกข่าวสาร
 
 
   Home
   Hongkong City Tour
... ฮ่องกง ซิตี้ทัวร์ ชิลล์ๆ ...   
   จังหวัดตราด
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพ ตราด จังหวัดสุดท้ายของภาคตะวันออก ที่มีรูปร่างคล้ายหัวช้าง ด้านใต้เป็นชายฝั่ง ติดทะเลอ่าวไทย มีเกาะเล็กเกาะน้อยหลายเกาะมีธรรมชาติงดงานและหลายเกาะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว เช่นเกาะช้าง เกาะกูด เกาะหวาย ฯลฯ เป็นแหล่งประการังน้ำตื่นที่สมบูรณ์ที่สุด และยังเป็นจังหวัดที่มีชื่อด้านผลไม้หลายชนิด ทุเรียน เงาะ สละ ฯลฯ อีกหลายชนิด คำว่า “ ตราด “ สันนิษฐานว่าเรียกเพี้ยนมาจากชื่อ “ ต้นกราด “ เป็นพืชที่ขึ้นมากอยู่ตามที่รุ่มจังหวัดตราด กิจกรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดนี้คือ การดำน้ำดูประการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์ตามหมู่เกาะต่างๆ ที่มีมากมายหลายสิบเกาะ หรือเที่ยวป่า เล่นน้ำตก ที่จังหวัดตราดก็มีป่าที่สมบูรณ์ ศึกษาพรรณไม้ในป่าดงดิบชื้น อาจได้ชมนกพันธุ์ที่หาดูได้ยากบินมาให้เห็น เล่นน้ำตกต่างๆตามเกาะน้อยใหญ่ และ การเที่ยวชมและเลือกซื้อผลไม้ หลากหลายชนิดตามสวนผลไม้ ที่มีมากและสามารถเลือกซื้อได้ในราคาถูก   
  [ 1 ]   
 
 จำนวนผู้เยี่ยมชม
   วันนี้   176  คน
   รวมทั้งหมด   917050  คน
 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด5/24/1476 3:50:13 PM
Site map